ATO hizmet binası projesindeki birimler işlevlerinden gelen yapısal farklılıklar bir bütünlük arz edecek şekilde, parçalanmış kütleler ve cephe malzemesinde çeşitliliklerle bir araya getirilmiştir. Yoğun sirkülasyonun olacağı giriş holü, fuaye gibi birimler şeffaf ve geçirgen bir hisse sahipken, konferans salonu, meclis gibi birimler sağır cepheleriyle içedönüktür. Yapıya 0.00 ve-3.20 kotundan girilmesini sağlayan ve kentliye bırakılan açık alan, ATO ve ASO binaları arasındaki ilişkiyi kuvvetlendiren ve çeşitli kamusal aktivitelere imkân sağlayacak bir amfi merdiven düzeninde tasarlanmıştır. Ticaret müzesi, konferans salonu, lokal gibi sosyal birimlerin mesai saatleri dışında da kullanımına müsaade eden yapı yaklaşık olarak 15.000 m² kullanım alanına sahiptir ve 28 m yüksekliktedir.