Tasarım, merkezde kurgulanan bir avlu ve bu avlunun etrafında şekillenen birimlerden oluşmaktadır. Yapıda kütlesel farklılıklar yardımı ile işlevler birbirlerinden ayrıştırılmıştır. Yapının tasarımında ‘öğrenci odaklı’ mekanlar etkili olmuştur. Tasarımın merkezinde bulunan avlu ile Selçuklu geleneğine öykünülmüş; avlu çeperindeki fonksiyonların erişiminde sosyal alan olarak kurgulanmıştır. Yapının alt kotlarında daha çok derslik, amfi, öğrenci sosyal alanlarına; üst kotlarında ise öğretim üyesi odalarına yer verilmiştir, bu sayede öğrenci ve öğretim üyesi arasında düşeyde bir kopma sağlanmış, izole ortamlar oluşturulmuştur. Öğretim üyesi ve öğrencilerin hem alleden, hem de kuzey çeperdeki araç yolundan yapıya yaklaşmaları mümkündür. Yaklaşık 25.000 m² kullanım alanına sahiptir ve 2011 yılında inşası tamamlanmıştır.