Tasarım bütüncül bir kütleden meydana gelmiştir ve kütle hareketleri ile işlev farklılıkları sağlanmıştır. Öğrencilere ve öğretim üyelerine ayrışmış mekanlar oluşturulması, ancak uygun bir noktada bağlantı sağlanması hedeflenmiştir. Batı kenarında, kuzey-güney yönünde uzanan öğretim üyesi bloğunun zemin seviyesinde bilgisayar laboratuvarı, okuma /referans kitaplığı mekânı, öğrenci işleri ve diğer idari ofisler yer almaktadır. ‘Öğrenciye has ortam’ böylece burada başlamakta, batı-doğu yönünde uzanan amfi ve derslikler bloğuyla birleşmektedir. Derslik bloğunun zemin seviyesindeki amfilerin karşında rekreasyon alanlarına yönlenmiş kantin/sosyal mekan yer almakta; üst seviyedeki dersliklerin karşısında ise, çıkmalarıyla seminer holleri, kantin mekanına örtü teşkil etmektedir. Yaklaşık 5.000 m² kullanım alanı bulunmaktadır ve 2010 yılında hizmete açılmıştır.