Yüklü ve karmaşık bir kullanım programı olan binada, birbirleriyle ilintili etkinliklerin fiziksel yakınlığı ve böylece etkileşimleri, karşılıklı katkıyla kullanıcıya verdikleri hizmetin maksimize edilmesi gözetilerek mekân organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Binanın işlevsel olarak temelde üçlü bir yapısı vardır: yemekhane, sportif ve kültürel etkinlik alanları, sağlık hizmetleri birimleri. Bu üçlü kurgu, yapının kütlesel organizasyonuna yansımaktadır ve tek bir yapı kompleksi olarak bütünleşmektedir. Yaklaşık 13.000 m² kapalı inşaat alanına haizdir ve 2010 yılında hizmete açılmıştır