Yapı araziye yayılan bir forma sahiptir. Kuzey-güney, doğu-batı yönünde yönelimler sayesinde denge sağlanmıştır. Bina içerisinde bulunan araştırma ve çalışma laboratuvarları tek katlıdır ve kuzey yönünde bu mahallere hizmet veren servis birimleri mevcuttur. Servis kütlesi bir istinat duvarı olarak çalışmakta ve üstünde yüksek kottan giriş olan idari birimler bulunmaktadır. Binada araştırmacılar için konaklama alanları ve seminer salonu da bulunmaktadır. Toplam 3.200m² kapalı alana sahip olup, 2011 yılında hizmete açılmıştır.