Yapı bloğu tasarımında, yol cephesinden arazinin gerisine uzanımı ile ön cephede minimal bir etki yaratmak ve giriş kütlesi ile davetkar kimlik kazandırmak hedeflenmiştir. Ana yerleşim alanı ve yurtlar bölgesi arasında bulunan Besyo binası, çevresindeki spor salonu ve açık spor sahaları ile birlikte çalışarak amacını gerçekleştirecek bir düzene sahiptir. Bina ortalama 9 metre kot fark olan bir arazi üzerindedir. Bu kot farkı; çalışma alanlarını içeren bir aksın oluşturulmasına imkân vermiştir, aks yapı boyunca devam eden ve dolaşım işlevini yüklenen bir eleman olarak çalışmaktadır. Bina yaklaşık 6.500 m² alana haizdir ve 2010 yılında hizmete açılmıştır.