Tasarım, merkezde bir avlu ve etrafında derslik kütlelerinden meydana gelmiştir. Derslik kütlelerinden avluya ulaşım sağlanmış, avluya sosyalleşme alanı işlevi yüklenmiştir. Bina; idari birimler, öğretim üyesi odaları, derslik ve laboratuvarların birbirleriyle kurması gereken hiyerarşik ilişki düşünülerek tasarlanmıştır. Kampüs iç yaya yoluna yönelen derslik birimleri, bina içi ana aksı ile araba yolu kotuna ulaşarak, ofis kütlesine bağlanmaktadır. Toplam 16.000 m² kapalı alana sahip olan yapının, 2010 yılında inşası tamamlanmıştır.