Selçuklu mimarisinin yoğun görüldüğü Kırşehir'de bulunan Ahi Evran Üniversitesi için tasarlanan giriş kapısında, klasik bir Selçuklu motifi olan zengerek motifine öykünerek formsal yaklaşım belirlenmiştir. İşlevi gereği fonksiyonu çok kısıtlı olan yapı, kütlesel ifadesi ön planda olan heykelsi bir yapıdır.