Üniversite için tahsis edilen yerleşke, 1.800 dönüm alana sahiptir ve Bağbaşı mevkiinde bulunmaktadır. Alanın her yönünde yükseklik farkları vardır. Yerleşke içinde eğrisel bir hat üzerinde bulunan yarık, alt yapı maliyetleri de düşünülerek ana yaya aksı olarak kabul edilmiş ve bunu etrafında oluşturulan servis yolu Üniversite'nin ana yerleşim bölgesi olarak düşünülmüştür. Bu aksın sonunda bütün araziye hâkim yükseklikte ve kapalı yay biçiminde bulunan alana; kültür, sosyal ve idari birimlerin yerleştirilmesi düşünülmüştür. “Ring”in dış çeperinde spor alanları, meslek yüksekokulu ve BESYO gibi birimler konularak yurt bölgesi ile bağlantı sağlanmıştır.