Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı yerleşkesinde alle aksı üzerine konumlanan yapı, alleyi kesintiye uğratmaksızın içine alarak bir sokak oluşumuna imkân vermektedir. Tasarım; kampüse yönelim göstermekte, iç bükey formu ile davetkar duruş sergilemekte, bu sayede işlevi ile tasarımın dilinde birlik sağlanmaktadır. Bina; öğrenci ve personel yemekhaneleri olmak üzere iki ana kütleden oluşmaktadır. Bu kütleler, yüzeyde alle ile ayrılırken, bodrum katlarda mutfak hacimleriyle birleşmektedir. Her iki kütle de rekreasyon alanının bitişini tanımlayacak ve bir bütünlük arz edecek şekilde açılandırılmış ve tüm yemek yenilen hacimlerin bu manzaraya bakması sağlanmıştır. Yapıların dolaşım hacimlerinde görsel teması sağlayacak galerilerle iç mekân zenginliği hedeflenmiş ve bu hacimlerin kütlesel ifade bulması sağlanmıştır.