Kentin bütününe hâkim yükseklikteki Meslek Yüksekokulu Kampüsü'ne konumlandırılan bina orman ve yerleşke arasında sınır oluşturacak şekilde tüm binaları kucaklayan biçimdedir. Yapı formu sayesinde bu tavrını ortaya koymaktadır. Binanın bir ucunda +2.00 kotundan derslik girişi ve diğer ucunda ise -9.00 kotunda konferans salonu girişi vardır. Arazideki bu farklı kotlara oturan kütleler ile işlevsel farklılaşma sağlanmış; yapı içindeki derslik, atölye, ofis, yemekhane ve konferans salonu gibi mekanlar farklı kotlarda ve ilişkilerde birbirine bağlanmıştır. Yaklaşık 18.000 m² kullanım alanına sahiptir ve 2011 yılında hizmete açılmıştır.