Ankara’da Pamuklar ilçesinde klasik çizgilere sahip bir camii projesi hazırlanmıştır. Cami Ana Kütlesi sekizgen üzerine oturtulmuş, tezyinat projesi çizilirken bu kıstas göz önünde bulundurularak projelendirilmiştir. Bütünleşik tek bir kubbenin kemerler yardımıyla sekizgen biçimli planın üzerine oturması ana hacmi şekillenmiştir. Zemin katta bulunan ana hacimde 380 kişilik namazgah çözülmüştür. Topografik yapının sonucu olarak ortaya çıkan bodrum katlarda ise abdesthaneler, derslikler, gerekli teknik hacimler çözümlenmiştir. Yaklaşık 2.000 m²’dir.