Üniversite için tahsis edilen yerleşke Bursa ilinin Kestel ilçesinde Ankara Devlet Karayolu’na cephesi olan bir konumdadır. Toplam büyüklüğü yaklaşık 1.550 dönümdür. Bu alanın doğu-batı uzunluğu 800 m, kuzey-güney uzunluğu 400 metredir. Bu alanda yaya dolaşımı öncelikli, taşıt servislerinin dışarıdan yapıldığı Rad-Burn Sistemi düşünülmüştür. Ana ring yolu optimumda tutulmuş, daha da genişletilerek ring yolu ile ringin içi arasında kot farkı kopukluğu engellenmeye çalışılmıştır. Taşıt trafiği ile kesilmeyen ana yerleşim alanında doğu-batı aksında eğime uygun bir yaya allesi öngörülmüştür. Yaya allesi genişleyerek meydan tanımlayacak ve meydan üzerinde açık ve kapalı sosyal birimler yer alacaktır. Merkezi noktada, kuzey cephede hem ışık hem de bakı anlamında olumlu yerleşimi ile kütüphane-enstitü binaları, güney cephede vadi-gölet manzaralı yemekhane-sosyal birimler konumlandırılmıştır.