Çankırı Karatekin Üniversitesi yerleşkesi içerisinde konumlanan yemekhane yapısı, yaya aksları referans alınarak konumlandırılmış olup, kütle formu da bu akslar doğrultusunda şekillenmiştir. Bina, öğrenci yemekhanesi, akademisyen yemekhanesi, rektör yemek salonu, personel yemek hanesi gibi birimlerden ve bu birimlere hizmet veren mutfak, depo, servis gibi bölümlerden oluşmaktadır. Ayrıca manzara yönünde konumlandırılmış olan teraslar, iklimsel şartların elverişliliğine göre açık alanda da yemek yeme imkânı sunmaktadır. Toplam 7.000 m² kapalı inşaat alanına sahip olan yapı, 2012 yılında hizmete açılmıştır.