Çorum Belediye Hizmet Binası; Çorum kent merkezinde konumlanmaktadır. Yapı; işlevi gerekleri doğrultusunda masif ve yatayda baskın kütlesi ile bulunduğu alana hâkim olmayı hedeflemektedir. Yapı genelinde; cephe hareketleri, kat silmeleri, Selçuklu Yıldızı’nın kullanımıyla Selçuklu mimarisine öykünülmüştür. Konumlandığı parsel bütününce tasarıma katılmıştır. Yapı ve yapı çevresi bütününde dil birliği hedeflenmiştir. Proje plan düzleminde iki kol üzerine kurgulanmıştır; bu iki kolun kesiştiği alan ise yapının simetri ekseni görevini üstlenmektedir. Bahsi geçen bu alandan protokol girişi sağlanmıştır, yapının protokol giriş dışında iki girişi daha bulunmaktadır. İdari birimlerin bulunduğu bu yapıda zemin katlarda; kamu kullanımı için gerekli birimler konumlandırılmıştır, üst katlarda ise idari birimler, toplantı salonları gibi hacimler yer almaktadır. Son katta çok amaçlı salon, belediye meclis salonu, yemekhaneler bulunmaktadır. Yapı yaklaşık 30.000 m² kapalı inşaat alanına sahiptir.