Erzincan Üniversitesi yerleşkesi içerisinde; seminer, konferans, tanıtım, konser, sergi gibi etkinliklerini yapabileceği bir kültür-kongre merkezi tasarlanmıştır. Yapı kütlesi olarak hiyerarşik bir düzen hedeflenmiştir; konferans salonu, fuaye ve sergi alanı, müze salonu olmak üzere 3 kütlesel ayrışım amaçlanmıştır. İki masif kütlenin arasında daha geçirgen sergileme ve fuaye alanlarını barındıran kütle ile bu masif yoğunluğun kırılması sağlanmıştır. Proje 3 ayrı kotta çalışan fuayeler ve bu fuayelere açılan hacimlerden oluşmaktadır. Ana fuayeden büyük salona, müzeye ve diğer fuayelere ulaşmak mümkündür. Alt fuayeden 250 kişilik konferans salonuna ve 75 kişilik iki küçük salona geçilir. Üst fuayeden ise salonun ikincil girişine ve rampalar şeklinde düzenlenmiş çelik köprüler ile sergi mekanlarına ulaşılır. Müze dış mekândan da erişilebilir biçimde konumlanmıştır. Yapı yaklaşık 13.000 m² kapalı inşaat alanına sahiptir.