Erzurum Şehrinin simgesi Palandöken dağından öykünülerek amorf formda anıtsal bir kütle oluşturulmuştur. Giriş etkisini kuvvetlendirmek için yol aksı doğrultusunda simetri ekseni oluşturulmuştur. Bu simetri ekseni üzerinde kütlelerin birbirine en yakın olduğu noktada üniversitenin sembolü yerleştirilerek kimlik kazandırmak amaçlanmıştır. Kütleye eklentiler yapılarak işlev kazandırılmıştır.