Konumlanış açısından araç yolu ve yaya yolunu içbükey kütle formu ile karşılama hedeflenmiştir. Laboratuvar ve idare birimi birbirlerinden ayrıştırılmış, bu ayrışma kütlelerdeki ayrışma ile de desteklenmiştir. Bu kütlelerin konumlanışları ile avlu oluşumu sağlanmıştır. Araştırma Merkezi, Enstitü içinde halihazırda etkin bir şekilde hizmet veren 4 farklı araştırma merkezini içinde barındırmaktadır. Bu araştırma merkezi içindeki birimler analiz edilmiş ve birbirleriyle olan fonksiyonel ilişkilerine göre gruplandırılmıştır. Dolayısıyla farklı araştırma konuları için kullanılan benzer cihazların, titreşim, nem ve sıcaklık gibi nedenlerle birbirinden koparılması gereken cihazların ve araştırmacı ofislerinin yerleşebilecek bina segmentleri planlanmış ve arazi yapısına uygun bir şekilde yerleştirilmiştir. Yapı yaklaşık 6.000 m² kullanım alanına sahiptir ve 2013 yılında hizmete açılmıştır.