İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde yapılması planlanan İnovasyon Merkezi için ön yeterlilikli bir yarışma aracılığıyla proje önerisi hazırlanmıştır. Proje kapsamında arge ofisleri, kuluçka merkezi, açık ofisler, etkinlik salonu, çok amaçlı salonlar, idari birimler ve teknik hacimler çözülmüştür. Arge bloğu, kuluçka merkezi ve paydaşlar ofisi; yönetim birimleri bloğu 3.boyutta farklılaştırılmış ve birimler arası bağlantılar farklı kotlarda kurularak, fonksiyon şeması ilişkisi güçlendirilmiştir. Esnek ve dinamik bir araştırma-geliştirme-çalışma ortamının kullanıcıların hizmetine sunulması hedeflenmiştir.