Proje alanı Çankırı Karatekin Üniversitesi yerleşkesi içerisindedir. Proje kapsamında 3 adet yapı bloğu ele alınmıştır. Cephe ve vaziyet planı düzlemlerinde kampüsün genel konsepti bağlamında çalışılmış, hacimlerin kütlesel fonksiyon şemasının dışardan okunmasına imkân verilmiştir. Her bir bina amfi derslikler, amfi sınav salonu, akıllı sınıf, bilgisayar laboratuvarı, öğretim üyesi dinlenme salonu, seminer salonu gibi birimlerden oluşmaktadır. Yapı içi sirkülasyon da galeriler kullanılarak dolaşım bütünlüğü sağlanması hedeflenmiştir. Yaklaşık 9.000 m² kullanım alanına sahiptir ve 2012 yılında hizmete açılmıştır.