Yerleşim ana yaklaşımı olarak; laboratuvar birimlerinin yol kotundan koparılması amaçlanmış ve alt kota konumlanmış, laboratuvar birimlerini bağlayan bir birim oluşturulmuş ve bu birime yol kotundan ulaşım sağlanmıştır. Üniversitelerin araştırma merkezi olarak planlanan yapıda araştırmacılar için çalışma alanları, servis birimleri ve toplantı alanları bulunmaktadır. Bina modüler sistemde büyümeye uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Yapı yaklaşık olarak 3.000 m² kullanım alanına sahiptir ve yapının inşası 2011 yılında tamamlanmıştır.