Üniversite yerleşke planı, üniversitenin 25 yıllık gelişim planı düşünülerek oluşturulmuştur. Şehir Merkezi dışında ve baraj gölü yakınında bulunan arazide, homojen eğimin hattı üzerinde yaya aksı oluşturulmuş, bu aks üç faklı alanda değişik amaçlar için meydanlaştırılmıştır. Birinci alanda, protokol meydanı etrafında; rektörlük, kültür-kongre ve kütüphane binaları, ikinci alanda; yemekhane, çarşı ve merkezi derslikler, üçüncü alanda ise açık amfi konumlandırılmıştır. Üniversitenin ana gelişim alanı, taşıt yolları çevreden dolaştırılarak yayalaştırılmış; toplanma ve etkinlik alanlarına imkân sağlanmıştır. Yaklaşık 3.300.000 m² alana kurulmuş ve 2013 yılında hizmete açılmıştır.