T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesi içinde planlanan Mediko-Sosyal Binası, çarşı binası ve meydan projesi Prof. Dr. Gönül Evyapan ile beraber çalışılmıştır. Kampüs yaşamına hizmet eden açık alanlar ile birlikte öğrenci merkezli bir tasarım olması hedeflenmiştir. Binanın meydana bakan cephesinde kütlesel geri çekilmelerle, giriş aksları vurgulanmış ve kampüs ile bütünleşme sağlanmıştır. Rekreasyon alanlarının bulunduğu meydanda, yaya aksları ile akıcı bir bütüne ulaşılması hedeflenmiştir. Proje kapsamında; merkezi yemekhane, öğrenci kulüpleri ve sosyal alanları ile sağlık merkezi, kreş ve çarşı binaları bulunmaktadır. Binaların yanında konser alanı, tören alanı ve protokol meydanı da tasarlanmıştır. Yaklaşık 24.000 m² kapalı alana sahip olan yapı, 2013 yılında hizmete açılmıştır.