Artvin Çoruh Üniversitesi şehir yerleşkesinde planlanan yapıda kütlesel hareketler ve bu hareketlere yüklenen farklı işlevler ile tasarım kurgulanmıştır. Yapının giriş aksı boyunca dolaşım planlanmış, üst kotta yer alan giriş saçağı ile bu aks desteklenmiştir. Bina içerisinde; 550 kişilik tiyatro salonunu, tüm alt birimleriyle sahne arkasını, 160 kişilik üç adet sinema ve seminer salonunu, fuaye, VIP ve basın mahallerini bulundurmaktadır. Salon hacmini içinde barındıran ana kütle, tamamen cam bir yapı ile sarılarak ölçeklendirilmiş ve bu yapının içinde fuaye alanları oluşturulmuştur. Yaklaşık olarak 5.500m² alana kurulmuş ve 2011 yılında hizmete açılmıştır.