Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesi içerisinde mevcut otoparkyapısı üzerine 865 kişilik bir konferans salonu tasarlanmıştır. Tasarım iki bütünleşik kütleden meydana gelmiştir; büyük açıklık geçilen konferans salonu kütlesi ve ona ait yardımcı -sergi, dolaşım, sahne arkası gibi- mekânları barındıran ikincil kütle. Teknik gereklilikler nedeniyle yapı çelik strüktür çözülmüştür. Yan fuaye ve sergi mevcutta var olan ve proje kapsamında ele alınarak düzenlenen açık alan ile ilişkilidir. Bu bağlamda teras bir açık fuaye alanı olarak düşünülmüştür. Yapı 9.000 m² alana sahiptir.