Konumlandığı arazinin topografyasında kaybolmayı, insan ölçeğinde bir yapı olmayı hedeflemiştir. Binanın ana cephesi, yaya yoluna ve rekreasyon alanına yönelik olarak tasarlanmıştır. Kurupelit Yerleşkesi'nde Ziraat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve yurtların ortak noktası konumunda, yaya ulaşımının mümkün olduğu bir bölgede, yaşam merkezi olarak planlanmıştır. Bina içinde öğrenci ve personel yemekhaneleri, kiralanabilir çarşı birimleri, sinema ve bowling salonları, öğrenci kulüpleri ve etkinlik alanları bulunmaktadır. Ana mekân olarak düşünülen çok amaçlı hol tasarımın omurgasını oluşturmaktadır ve diğer işlevler bu omurgaya eklenerek yapı bütünlüğü sağlanmıştır. Yaklaşık 11.000 m² kullanım alanı bulunmaktadır ve 2013 yılında hizmete açılmıştır.