Proje, Kuzey Irak'ta bulunan Zakho Üniversitesi yerleşkesinde, öğrenci ve araştırma merkezi ile ilişkili bir alanda konumlandırılmıştır. Yapı yaklaşımında yatayda güçlü bir yaklaşım elde edilmek istenmiştir. Bina merkezde yer alan 536 kişilik tiyatro salonu ve çevresinde konumlandırılmış -gerektiğinde sergi alanı olarak da çalışabilecek- ön ve yan fuaye, sahne ve sahne arkası teknik hacimler, sanatçı odaları, dinlenme mekanları, toplantı salonu, VIP salonu ve ofislerden oluşmaktadır. Fuaye hacimleri şeffaf kütleler olarak tasarlanmış ve böylelikle açık alanlarla ilişkilendirilmiştir. Yaklaşık olarak 3.000 m² alana kurulmuş ve 2017 yılında hizmete açılacaktır.