Kapalı Yüzme Havuzu, Kapalı Spor Salonu ve Besyo arazisi arasındaki bölgeye düşünülmüştür. Bina halihazır planda yerleşkenin güneybatı tarafında oluşturulan sosyal alanların ve spor alanlarının bir parçası olarak çalışmaktadır. Farklı geometrileri kullanarak bir kompozisyon oluşturulması amaçlanmıştır. Çatıda iki farklı yönelim vardır; güney batı cephesine yönelmiş sundurma çatı olarak kurgulanıp, bu yüzeylere güneş panelleri kullanılmıştır. Binanın alle cephesindeki kot farkı şevlendirilerek basketbol sahaları ile tribünler planlanmıştır. Taşıt yolu tarafından düzayak fuaye ve seyirci kısmına girilirken alle cephesinde bir alt kottan sporcu ve öğrenci girişi alınmaktadır. Binanın öğrenci ve personel tarafından kullanılması binaya yaya ve taşıt yolundan ulaşılması ve müsabaka zamanı organizasyon yapılması için gerekli fonksiyonel ilişkiler kurulmuştur. Yapı yaklaşık 5.000 m² kullanım alanına sahiptir ve 2013 yılında hizmete açılmıştır.