Erzincan Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde klasik çizgilere sahip bir camii projesi hazırlanmıştır. Bütünleşik tek bir kubbenin kemerler yardımıyla kare biçimli planın üzerine oturması ana hacmi şekillendirirken, arkad yapılarıyla tanımlanmış bir avlu ve avlunun merkezinde bulunan şadırvan ile tasarım tamamlanmıştır. Bütünleşik kubbede renkli cam vitray malzeme kullanılarak mekâna kontrollü ışık alımı sağlanmış ve mekânın uhrevi kimliğini güçlendirmek hedeflenmiştir. Topografik yapının sonucu olarak ortaya çıkan bodrum katta ise gerekli teknik hacimler ve rezerv namazgah hacmi çözümlenmiştir. Yaklaşık 2.500 m² alana kurulmuş ve 2013 yılında hizmete açılmıştır.