Yapı formu; yerleşke şeması baz alınarak şekillenmiştir. Proje kampüse hâkim bir alanda yer almaktadır. Bu hakimiyet yapının kütlesine de yansıtılmak istenmiştir. Projenin içinde çarşı birimleri, yemekhaneler, sinemalar, mediko ve misafirhane gibi hem birbiriyle ilişkili hem de ayrı olması gereken kullanımlar istenmektedir. Yerleşke içindeki dolaşım şemasından yola çıkarak oluşturulan 2 katlı L şeklinde iç sokak ile çarşı birimleri çözülürken, bu geometrinin oluşturduğu boşluğa yemekhane hacimleri konularak uygun yerlerde bağlantıları sağlanmıştır. Misafirhane ve mediko ise sokak tek noktada temas ederken ilişkilendirilmiş ve aralarında öğrenci şenlik zamanı kullanılacak bir avlu oluşturmuştur. Yapı yaklaşık 16.000 m² alana kurulmuştur ve 2014 yılında hizmete açılmıştır.