Fakülte Binası ana yaya yolunun batısında, ikincil yaya yoluna ön cephesini verecek biçimde konumlandırılmıştır. İşlevlerin mekânsal olarak tanımları yapılmış, bu tanımlanmış mekanlar binanın dış kitle görünümünde ifadeye kavuşmuştur. Böylece, hacim, tavan yüksekliği, doğal ışığa / güneşe göre yönlenmede çok farklı mekân nitelikleri gerektiren, eğitim, sosyal, dinsel, olağan ve prestijli çalışma alanları binanın bütünlüğü içinde hem ayrı ayrı ifadelerini bulmuş hem de meczedilip, ayrılmaz tüme ulaşılmıştır. Bina programında yer alan iki bölüm, -İktisat ve İdari İlimler- öğretim üyeleri odaları iki ayrı kitle içine yerleştirilmiştir. İki kitle arasında, karşısında merdivenle ana giriş, üstünde kuzey ışığını alacak konumda kütüphane ve okuma salonları, bu orta kesimin güneye bakan yönünde ise öğretim üyesi dinlenme/sosyal mekânı düzenlenmiştir. İklimin özelliği nedeniyle gerekli çatı eğimleri, özellikle giriş mahallelerindeki çatı yönlenmeleri, dış merdivenler ve rampaların olabildiğince çatı altına alınması önemle gözetilmiştir. Yaklaşık olarak 20.000 m² alana kurulmuş ve 2015 yılında hizmete açılmıştır.