Yerleşke planlaması alternatiflerinde Rad-Burn Sistemi; yaya yolunun merkezden geçtiği, binaların bu yolun iki tarafından olduğu ve taşıt yolunun yaya yolunu kesmeyecek şekilde çevreden dolaşarak ring oluşturduğu sistemdir. Yaya yolunun kesintisiz olması ve yayaların taşıt trafiğinden etkilenmeden ulaşımı için bu sistem uygundur. Tüm işlevleri bir ring içinde çözmek veya farklı ringler içinde çözmek düşünülebilir. Erzurum Teknik Üniversite’sinde bölümlerin kendilerini kendi binaları ile ifade ettiği bir yaklaşım beklenmektedir. Bu da daha yaygın bir yapılaşma oluşturacaktır. Dolayısıyla tek bir ring içinde yerleşim çözüldüğünde yaya yolu uzunluğu 1.5-2 km'yi bulmaktadır. Bu nedenle eğitim yapıları iki ayrı ring içinde tasarlanmış ve yaya yürüyüş mesafeleri kısaltılmıştır. Yerleşke yaklaşık 3.800 dönümlük alana kurulmuştur.