Yapı, yol cephesinde geri çekilme yapılarak açık alan oluşumuna olanak sağlanmış ve bu hareketle giriş alanı özelleşmiştir. Yeşil alana bakan cephelerde ise teraslar oluşturulmuştur. Eczacılık Fakültesi binası, kendi içinde fakülte öğrenci ve öğretim elemanlarının eğitim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için gerekli mahalleri ve yardımcı birimleri barındırmaktadır. Zemin ve 1. katlarda eğitim sınıfları ve laboratuvarları, sosyal mekanlar, sergi alanları ve konferans salonu yer almaktadır. Dikey dolaşım noktalarına entegre olarak yükselen kütlelerde hem ofis kullanımı hem de araştırma faaliyetleri için laboratuvarlar bulunmaktadır. Farklı bölüm ve anabilim dalları birbiriyle tanımlı sınırlarla ayrılmış fakat izole edilmemiştir. Yaklaşık olarak 12.000m² alana kurulmuş ve 2014 yılında hizmete açılmıştır.