Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü için hazırlanan proje kapsamında 23 adet yurt bloğu, 1 adet sosyal bina ve yerleşke için nizamiye kapısı tasarlanmıştır. Yurt blokları villa tipinde özgün bir tasarımın ürünüdür. Her blok kendi içinde çalışma-yaşama ve ıslak hacimleriyle bütünleşik düşünülmüş odalardan ve yurt sakinlerinin kullanımına sunulmuş mutfak ve kat ofislerinden oluşmaktadır. Yurt yerleşkesinin girişine konumlandırılan sosyal bina içerisinde çok amaçlı salon, yemekhane, idare, depolar ve teknik birimler ve benzeri hacimler tasarlanmıştır. Yerleşkeye, içerisinde kurgulanan açık mekanlar, peyzaj düzenlemeleri ve spor alanları ile rekreasyon ve ferahlama mekanları kazandırılmıştır. Yaklaşık 16.300 m² alana kurulmuştur.