Rektörlük Binası, bünyesine tüm daire başkanlıklarını da alarak yerleşkeye hâkim bir alana konumlandırılmıştır. Bina bir cephede göle manzara verirken, diğer cephe içbükey formda bir meydan tanımlayarak binanın amacına uygun toplanma mekânı oluşturmaktadır. Binanın ortada daha katlı, uçlarda daha az katlı olması hem binanın yerleşkeye görsel olarak hâkim olmasını sağlamakta hem de birimlerin ilişkili bir şekilde yerleşmesine imkân vermektedir. Toplam 15.000 m² bina içinde rektörlük ve ilgili birimleri tüm daire başkanlıkları, konferans salonu ve sergi alanları bulunmaktadır.