T.C. 29 Mayıs Üniversitesi ve Uluslararası Öğrenci Merkezi’nin Kurulacağı Arazi Avrupa ve Asya'yı bağlayan ana arter üzerindedir. Yerleşke yaklaşık 400 dönümlük alana kurulmuştur. Bu yerleşkenin işlevleri nedeniyle ayrı çalışabilmesi, kent ile bağımsız ilişki kurabilmesi ve çevre yerleşim dokularıyla kendi iç işlevlerini ilişkilendirebilmesi dikkate alınan önemli değerlerdir. Arazi büyüklüğünün de imkân vermesiyle, otopark ve servis yollarını yeraltına alarak İstanbul'un aksine taşıttan uzak bir yerleşke oluşturmak amaçlanmıştır. Bu sayede tüm iç işlevler kesintiye uğramadan birbiriyle bağlantı oluşturabilmiştir. İki yerleşim birimini birbirinden ayıran su ve gerektiğinde köprülerle bağlantı kuran tasarım ile hem gereken fonksiyon ilişkisi düzenlenmiş hem de boğaz ve köprüleriyle Avrupa'yı Asya'ya bağlayan İstanbul'a, İstanbul'da kurulan bir üniversite (evrenkent) tarafından atıfta bulunulması istenmiştir.